Για καλύτερη εμπειρία, αλλάξτε το πρόγραμμα περιήγησής σας σε CHROME, FIREFOX, OPERA ή Internet Explorer.

Νομολογία – Άρθρο 376 – Ποινικός Κώδικας – Παρασιώπηση ανεύρεσης

Άρθρο 376 – Ποινικός Κώδικας – Παρασιώπηση ανεύρεσης

Όποιος βρίσκει χαμένο πράγμα και δεν αναγγέλλει την ανεύρεση μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες στις αρχές ή στο κοινό ή στο δικαιούχο τιμωρείται με χρηματική ποινή. Αν το αντικείμενο είναι ασήμαντης αξίας, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη.

Σημειώσεις επί του νόμου

Προσοχή: Από 1η Ιουλίου 2019 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 2172/1993, «η ποινή του θανάτου καταργείται. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη αποκλειστικών η ποινή του θανάτου, νοείται ότι απειλείται η ποινής της ισόβιας κάθειρξης. Αν η ποινή του θανάτου προβλέπεται διαζευκτικώς με άλλη ποινή, νοείται ότι απειλείται μόνο η τελευταία».

Μπλουζα
elGreek
Κλεμμένα-Βρέθηκαν Νομολογία – Άρθρο 376 – Ποινικός Κώδικας – Παρασιώπηση ανεύρεσης - Χάθηκε-Βρέθηκε-Χαρίζεται-Ζητείται Εδώ,νομολογία-παρασιώπηση-ανεύρεσης Κλεμμένα-Βρέθηκαν

Κλεμμένα-Βρέθηκαν Νομολογία – Άρθρο 376 – Ποινικός Κώδικας – Παρασιώπηση ανεύρεσης - Χάθηκε-Βρέθηκε-Χαρίζεται-Ζητείται Εδώ,Κλεμμένα-Βρέθηκαν

Κλεμμένα-Βρέθηκαν νομολογία-παρασιώπηση-ανεύρεσης Κλεμμένα-Βρέθηκαν